Application forms

Nazwa Opis
Awans Podanie o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach i zaliczanie przedmiotów z lat wyższych, uzupełniających różnice programowe, bądź w trakcie urlopu.
Egzamin komisyjny Podanie o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny z przedmiotu.
Indywidualna organizacja studiów Podanie o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów IOZ.
Indywidualny plan studiów Podanie o wyrażenie zgody na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania IPS. (od 01.10.2019)
Nadanie statusu poufności pracy dyplomowej Podanie o wyrażenie zgody na nadanie pracy dyplomowej statusu poufności.
Osiągnięcia do suplementu Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć.
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
Podanie o przeniesienie z innej uczelni Podanie o przeniesienie z innej uczelni
Podanie o utrzymanie statusu rejestracji po semestrze zimowym Podanie o utrzymanie statusu rejestracji po semestrze zimowym
Podanie o zmianę kierunku studiów Podanie o zmianę kierunku studiów
Powtarzanie semestru / roku Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru / roku.
Praktyki dodatkowe Podanie o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowej praktyki w roku akademickim.
Przedmioty ponadprogramowe Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotów ponadprogramowych.
Rejestracja po urlopie Podanie o wyrażenie zgody na rejestrację pełną bądź warunkową na semestr po urlopie.
Urlop długoterminowy Podanie o udzielenie urlopu długoterminowego
Urlop krótkoterminowy Podanie o udzielenie urlopu krótkoterminowego.
Urlop okolicznościowy Podanie do Dziekana Wydziału o udzielenie urlopu okolicznościowego.
Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji Wniosek o sreślenie z listy studentów.
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką Podanie o ustalenie: całkowitego zwolnienia z opłaty/częściowego zwolnienia z opłaty/zmiany sposobu wnoszenia opłaty.
Wolne Podanie z możliwością samodzielnego uzupełnienia treści prośby i jej uzasadnienia.
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania Oświadczenie o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania.

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.22.0-0 (20200207-1348)