PL
EN
LogIn

Application forms

Nazwa Opis
Egzamin komisyjny Podanie o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny z przedmiotu.
Indywidualna organizacja studiów Podanie o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów IOZ.
Indywidualny plan studiów Podanie o wyrażenie zgody na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania IPS. (od 01.10.2019)
Nadanie statusu poufności pracy dyplomowej Podanie o wyrażenie zgody na nadanie pracy dyplomowej statusu poufności.
Osiągnięcia do suplementu Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć.
Pełnomocnictwo do załatwiania spraw stypendialnych Pełnomocnictwo do załatwiania spraw stypendialnych.
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
Podanie o przeniesienie z innej uczelni Podanie o przeniesienie z innej uczelni
Podanie o zgodę na realizację przedmiotów Podanie o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach i zaliczanie przedmiotów z lat wyższych, uzupełniających różnice programowe, bądź w trakcie urlopu.
Powtarzanie semestru / roku Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru / roku.
Praktyki dodatkowe Podanie o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowej praktyki w roku akademickim.
Przedmioty ponadprogramowe Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotów ponadprogramowych.
Rejestracja po urlopie Podanie o wyrażenie zgody na rejestrację pełną bądź warunkową na semestr po urlopie.
Socjalne: oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej Oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej
Socjalne: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - wzór C.
Socjalne: oświadczenie samodzielne gospodarstwo Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa.
Socjalne: przyznanie zwiekszenia Podanie o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego.
Socjalne: wykaz niezbędnych dokumentów Wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne.
Socjalne: zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia Zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia - wzór D,D1
Socjalne: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. członków rodziny Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. członków rodziny rozliczających sie na podst. przepisów o zryczałtowanym pod. doch. - wzór B
Socjalne: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach członka rodziny Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach członka rodziny - wzór A.
Socjalne: zmiana sytuacji materialnej Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej.
Urlop długoterminowy Podanie o udzielenie urlopu długoterminowego
Urlop krótkoterminowy Podanie o udzielenie urlopu krótkoterminowego.
Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji Zmiany ze zgłoszenia https://pomocnik.p.lodz.pl/view.php?id=77059 wprowadzone 20.10.2021
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne - dla cudzoziemców Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką - dla cudzoziemców
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką Podanie o ustalenie: całkowitego zwolnienia z opłaty/częściowego zwolnienia z opłaty/zmiany sposobu wnoszenia opłaty.
Wnioski o pomoc materialną Wnioski o pomoc materialną
Wolne Podanie z możliwością samodzielnego uzupełnienia treści prośby i jej uzasadnienia.
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania Oświadczenie o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania.

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.25.1 (20220614-1131)