Application forms

Nazwa Opis
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Podanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
Rejestracja po urlopie Podanie o wyrażenie zgody na rejestrację pełną bądź warunkową na semestr po urlopie.
Egzamin komisyjny Podanie o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny z przedmiotu.
Indywidualna organizacja studiów Podanie o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów IOZ.
Indywidualny plan studiów Podanie o wyrażenie zgody na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania IPS.
Awans Podanie o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach i zaliczanie przedmiotów z lat wyższych, uzupełniających różnice programowe, bądź w trakcie urlopu.
Przedmioty ponadprogramowe Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotów ponadprogramowych.
Osiągnięcia do suplementu Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć.
Nadanie statusu poufności pracy dyplomowej Podanie o wyrażenie zgody na nadanie pracy dyplomowej statusu poufności.
Praktyki dodatkowe Podanie o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowej praktyki w roku akademickim.
Wolne Podanie z możliwością samodzielnego uzupełnienia treści prośby i jej uzasadnienia.
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką Podanie o ustalenie: całkowitego zwolnienia z opłaty/częściowego zwolnienia z opłaty/zmiany sposobu wnoszenia opłaty.
wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji Wniosek o sreślenie z listy studentów.
zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania Oświadczenie o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania.
zmiana kierunku/przeniesienie z innej uczelni Zmiana kierunku przeniesienie z innej uczelni.
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
PowtarzanieRoku Podanie o wyrażenie zgody na ponowną rejestrację dany rok studiów.
Urlop krótkoterminowy Podanie o udzielenie urlopu krótkoterminowego.
Urlop długoterminowy Podanie o udzielenie urlopu długoterminowego

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.22.0-0 (20190712-1546)