System Poczty Elektronicznej działający w Politechnice Łódzkiej obowiązuje wszystkich studentów, doktorantów i pracownikówSprawdź aktualności w tablicy ogłoszeń

Nowe numery kont bankowych


Informujemy, iż zmianie uległy numery kont bankowych. Prosimy zapoznać się z nowymi numerami w webdziekanacie pod zakładką Numer konta do wpłat za studia.Strona główna

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w nowej wersji portalu studenckiego, w którym poza zmianą szaty graficznej zostały wprowadzone nowe funkcjonalności. Pierwszą podstawową zmianą jest sposób logowania, który aktualnie będzie odbywał się poprzez podanie numeru albumu. (Studenci, którzy w starej wersji portalu dokonali subskrypcji na więcej niż jeden numer albumu, proszeni są o podawanie podczas logowania hasła ustawionego dla albumu głównego).

Po zalogowaniu zostaną przedstawione dane dla wszystkich numerów albumów jakie student miał lub ma w całym okresie studiów.

Do aplikacji tej został wprowadzony mechanizm generowania numeru konta bankowego dla studentów mieszkających w domu studenckim, a także dla każdego numeru albumu zostaje wprowadzony jeden numer konta bankowego, obsługujący odpłatności na wszystkich tokach studiowania.

Mamy nadzieję że nowa funkcjonalność będzie przyjazna i wygodna w obsłudze. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy je przesyłać na adres: portal.uczelniany@info.p.lodz.pl . Odbierane są wiadomości nadesłane z politechnicznych adresów poczty elektronicznej.

Patrz zarządzenie Rektora >>

Attention!

Foreign students can obtain the PESEL number from the appropriate deanery.

Uwaga Obcokrajowcy!

Numer PESEL jest do pobrania w dziekanacie.


Serwis jest niedostępny z powodu prowadzenia prac administracyjnych codzienne w godzinach 23.00 - 02.00.

Uwaga studenci I roku

W związku z rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, SJO PŁ informuje, że począwszy od roku 2009, wszyscy studenci I roku studiów dziennych mają obowiązek zdać egzamin na poziomie B2 (wyższy średniozaawansowany) najpóźniej do końca VI semestru. Egzamin można zdać z jednego, z nauczanych w Studium języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego.


Czytaj więcej w "Tablicy ogłoszeń" >>

Logowanie do portalu


Pragniemy poinformować, że został wdrożony Centralny System Uwierzytelniania (tzw. CAS, od angielskiego Central Authentication Service). Ułatwi on użytkownikowi korzystanie z grupy serwisów webowych wymagających autoryzacji. Przy próbie logowania do jednego z takich serwisów użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania CAS, a po zalogowaniu uzyskuje przezroczyście dostęp do wszystkich serwisów, które współdziałają z CAS. CAS korzysta z jednego, wspólnego dla wszystkich serwisów, repozytorium kont.


Jednocześnie nie jest już wymagane wypełnianie formularza logowania w portalu WebDziekanat. Aby się uwierzytelnić należy skorzystać z linku o nazwie 'Logowanie' umieszczonego w prawym górnym rogu strony.


Po przejściu do strony logowania w CAS-ie należy podać swój identyfikator i hasło.

W Politechnice Łódzkiej rolę identyfikatora w procesie uwierzytelniania pełni przydzielona nazwa konta poczty elektronicznej w formacie '[numer albumu]@edu.p.lodz.pl', np. '123@edu.p.lodz.pl'.

Dotychczasowe hasło nie ulega zmianie.

Centrum Komputerowe PŁ - webdziekanat-web-2.21.1-0 (20190221-1600)