Bulletin board

Information

Nazwa Opis
Konfiguracja sieci bezprzewodowej Film opisuje jak podłączyć się do sieci bezprzewodowej edurom.
Procedura wydawania haseł Procedury wydawania przez BOK WIKAMP (BPŁ) haseł dostępu do usług, obowiązujące w bieżącym roku akademickim.
Informacje dla studentów zapisujących się na WF Dokument zawierający informację dla studentów zapisujących się na zajęcia wychowania fizycznego m.in. cennik za zajęcia płatne.

Ads

Nazwa Opis
Chemia Budowlana Informacje dla studentów kierunku Chemia Budowlana.
Studium Języków Obcych Informacje Studium Języków Obcych dla studentów 1 roku studiów.
Dyplom Instrukcja dla Promotora i Studenta Obsługa procesu dyplomowania.
Szkolenie - Obieg prac dyplomowych Film ze szkoleniem z obiegu prac dyplomowych.

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.22.0-0 (20190712-1546)