PL
EN
LogIn

Registration

Registration info

Od dnia 9 marca 2011 r. nie ma konieczności ręcznej rejestracji studenta w Webdziekanacie.

Dostęp do portalu umożliwia hasło uzyskane w Biurze Obsługi Klienta Centrum WIKAMP (Bud. B 22 – Biblioteka PŁ, II p., pok. 203). W przypadku problemów z dostępem do Webdziekanatu, przy użyciu poprawnego hasła pozwalającego na zalogowanie do poczty politechnicznej, należy zgłosić nieprawidłowości za pośrednictwem, odpowiedniego dla kierunku studiów, Dziekanatu.

W celu wydania hasła do portalu należy postępować zgodnie z dokumentem

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.25.1 (20221019-0704)