PL
EN
LogIn

The System of Electronic Mail (SPE) implemented in our University must be obligatorily used by all students, PhD students and staff members of the Technical University of LodzCheck the news on the bulletin board

WebDziekanat Main Page

Dear students,

Welcome to the new version of our student portal. Here you will be able to view all the details concerning your studies at the Technical University of Lodz. You may use this portal to generate bank account numbers for your student accommodation and for the payments related to your studies.

Should you have any problems or remarks concerning the functionality of the portal, please don't hesitate to contact us at: portal.uczelniany@info.p.lodz.pl . Checked message are sent from mailboxes polytechnic.

Read the ordinance Rector >>

Attention!

Foreign students can obtain the PESEL number from the appropriate deanery.


The site is unavailable every night between 23.00 and 02.00 due to maintenance tasks

Uwaga studenci I roku

Logowanie do portalu


Pragniemy poinformować, że został wdrożony Centralny System Uwierzytelniania (tzw. CAS, od angielskiego Central Authentication Service). Ułatwi on użytkownikowi korzystanie z grupy serwisów webowych wymagających autoryzacji. Przy próbie logowania do jednego z takich serwisów użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania CAS, a po zalogowaniu uzyskuje przezroczyście dostęp do wszystkich serwisów, które współdziałają z CAS. CAS korzysta z jednego, wspólnego dla wszystkich serwisów, repozytorium kont.


Jednocześnie nie jest już wymagane wypełnianie formularza logowania w portalu WebDziekanat. Aby się uwierzytelnić należy skorzystać z linku o nazwie 'Logowanie' umieszczonego w prawym górnym rogu strony.


Po przejściu do strony logowania w CAS-ie należy podać swój identyfikator i hasło.

W Politechnice Łódzkiej rolę identyfikatora w procesie uwierzytelniania pełni przydzielona nazwa konta poczty elektronicznej w formacie '[numer albumu]@edu.p.lodz.pl', np. '123@edu.p.lodz.pl'.

Dotychczasowe hasło nie ulega zmianie.

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.25.1 (20221019-0704)